Z Kuşağının Ekonomi ve Eğitimle İlgili Görüşleri Belli Oldu

Özellikle son yıllarda adını sık sık duymaya başladığımız ve haklarında bolca araştırma yapılan Z Kuşağı, kimilerine göre bir avuç sorumsuz gençken kimisine göreyse dünyayı daha iyi bir yere getirecek yegâne nesil olarak görülüyor. Hızla gelişen teknolojinin tam içine doğan bu nesil, özellikle sosyal medya, eğitim ve çalışma konusunda daha önceki nesillere göre farklı fikirlere sahip olmaları yüzünden sıkça eleştiriliyor.

ABD merkezli bilgisayar ve donanım teknolojileri şirketi Dell tarafından hazırlanan bir anketse Z kuşağının eğitim, çalışma hayatı ve ekonomi hakkındaki görüşlerini ortaya çıkardı.

Z kuşağına göre hükümetler her şeyi düzeltebilir ama istemiyor

Dell tarafından yapılan ve 18-26 yaş aralığındaki 15 farklı ülkeden toplamda 15.000 kişinin katıldığı araştırma; Z kuşağının ekonomi, eğitim ve çalışma hayatı hakkındaki fikirlerini ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan bireylerin farklı cinsiyet, din, dil ve ırklardan rastgele seçildiği ve tüm bireylerin bu ankete gönüllü olarak katıldığı belirtildi.

Ankette yer alan bilgilere göre araştırmaya katılan bireylerin %50’si yaşadıkları ülkenin hükümetinin ekonomik sorunları çözebileceğini ancak kendi çıkarları için çözmemeyi tercih ettiğini düşünürken diğer %50 ise tüm dünyada yaşanan ekonomik krizi, kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul ederek uzun vadeli çözümlerle bu sıkıntıların atlatılabileceğini düşünüyor. Ancak katılımların sadece 3’te 1’i mevcut hükümetlerin şu anki ekonomik krizi çözebileceğine inanıyor.

Z kuşağı, okulda aldıkları eğitimin önemli olmadığını düşünüyor

Katılımcılara eğitim alanında sorular sorulduğundaysa verilen cevapların pek çoğunun birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Z kuşağının %44’ü okulun onlara sadece basit bilgiler öğrettiğini belirtirken %37’si ilkokul düzeyindeki eğitimin çocuklara teknolojik bilgi birikimi için zemin hazırlamadığını düşünüyor. Katılımcılara göre okulda alınan eğitim, onları sanal dünyaya ve teknoloji odaklı iş alanlarına hazırlamıyor hatta tam tersine bireylerin kendilerine bir zemin hazırlamasının önüne geçiyor. Bu nedenle Z kuşağından pek çok birey, okulda verilen eğitimin önemli olmadığını düşünüyor. Ayrıca ankete katılanların %40’ı teknoloji odaklı kazanımların gelecekteki potansiyel kariyerleri için hayati önem taşıdığını düşünüyor.

Çalışma hayatı konusunda da sorular cevaplayan katılımcıların 3’te 1’i evden çalışmayı tercih ederken 3’te 1’iyse ofiste çalışmanın verimliliklerini arttıracağını düşünüyor. Dell Teknolojileri’nin Uluslararası Pazarlar Müdürü Aongus Hegarty ise yaptığı açıklamada “Z kuşağının huzurlu bir gelecek için teknolojiyi hayatlarının merkezinde konumlandırdığı bir gerçek. (Teknoloji şirketlerini, hükümetleri ve özel sektör şirketlerini hedef alarak) Onlarla birlikte çalışıp Z kuşağının başarını arttırmanın ve dijital öğrenmeye kolayca erişmelerini sağlamaksa bizim görevimiz.” diyerek şirketlerin ve hükümetleri Z kuşağının isteklerini dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan Z kuşağına eğitim veren öğretmenlerin %44’ünün “Şirketlerin ve eğitimlerin teknoloji odaklı eğitimleri arttırmak için ortaklaşa çalışması gerektiğini” düşündükleri raporda yer aldı.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol puff dizipal