Hızlandırılmış Videolarda Ses Neden Tizleşir?

YouTube’da zamandan tasarruf etmek isterken bazen videoları 2 kat daha hızlı izleriz. Bunu bazen derslere daha hızlı çalışmak için bazen de video içeriğini daha hızlı tüketmek için yapıyoruz.

Videoları hızlandırdığımız zaman görüntü ile birlikte konuşmacının sesi de hızlanır ve konuşmacının sesi bize daha tizli gelir. Bu hız arttırımı ile tizin arasındaki bağlantı nedir?

Öncelikle ses dalgaları hakkında bilgi edinelim.

Ses dalgaları, en basit haliyle, bir ortamda enerjiyi bir yerden başka bir yere götüren bir dalgadır. Yani bu ses dalgaları sıvılarda, katı cisimlerde ve havada yayılabilir.

Periyodik dalgalar sürekli salınım hareketi yapmaktadır. Ses dalgaları da periyodik dalga olarak sınıflandırılır. Ses dalgalarının hareketini ise bir örnekle açıklamak mümkün. Örneğin, bir mikrofonda konuşan birisi konuşmaya başladığı zaman mikrofonda titreşimlere yol açar ve bu titreşimler de hava moleküllerine etki eder. Bu sayede ses dalgaları havada periyodik bir dalga olarak yayılıp insanların sesi duymasını sağlar.

Ses dalgalarının önemli bir özelliği de frekansla ilgilidir.

Anlamlı bir ses üretilebilmesi için sesin frekansı çok önemlidir. Frekans ayrıca sesin perdesini de belirler. Bir sesin ne kadar tiz olduğu perdesiyle belirli olur. Bir sesin perdesi yüksekse ses o kadar tizli olur. Bu konuyu şöyle daha iyi anlayabilirsiniz, kız çocuklarının ses perdesi erkek çocuklarından daha yüksektir ve sesleri bu yüzden daha keskin ve tizli olur.

Tarkan’ın Kuzu Kuzu şarkısının ilk 11 saniyesini normal haliyle, devamını ise x2 kat hızında dinleyelim:

Videoyu x2 kat hızlandırdığımızda Tarkan’ın ses perdesini yükseltmiş olduk ve bu nedenle ses bize daha tizli geldi.

Yani bu hızlandırma esnasında sesin neden olduğu titreşimler daha hızlı hareket eder ve ses dalgasının frekansı artar. Frekansın artmasıyla perde de artar ve bu sayede ses, kulağımıza daha tizli gelir.

  • Kaynaklar: University of Washington, TechTarget, University of Connecticut
  • Görsel Kaynak: Vikipedi

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time casino siteleri casino