Bazı Ülkelerin İsim Anlamları Kendi Dillerinde Neden Farklı?

Örneğin Japonlar kendilerine “Nihon”, Finlandiyalılar “Suomi”, Hindistanlılar “Bharat”, Arnavutlar ise ülkelerine “Shqipëria” diyorlar.

Hepsinin kendilerine göre bir nedenleri var. Neden bu farklılıklara sahiplermiş, gelin hep birlikte bakalım.

Hindistanlılar ülkelerine ‘Bharat’ derler.

Hintlilerin ülkelerine verdikleri “Sevgiyle anılan” anlamına gelenBharat adı, eski efsanevi krallarından biri olan Kral Bharata‘dan geliyor ve kendilerini onun soyundan saydıkları için bu isimi kullanıyorlar. Yemeklere koku ve tatlar eklemek için kullandığımız baharatın da isim kökeni buradan geliyor.

Macarlar ülkelerine Magyarorszag (Magyar: Macar; orszag: ülke) yani “Macarların Ülkesi” diyor.

Biz dahil birkaç sayılı ülke de kendi dillerinde bu anlama gelen isimler kullanıyor. Dünyanın geri kalanı ise “Hunların Devleti” anlamına gelen “İngilizce – Hungary” “Portekizce – Hungria” “Fransızca – Hongrie” vb. gibi varyasyonlarını kullanıyor.

Finlandiya’nın resmi adı “Suomi”. Kendilerine de “Suom” diyorlar.

Fincede Suo sözcüğü “bataklık”, maa sözcüğü ise “ülke” anlamına gelmektedir. Yani “bataklıklar ülkesi” anlamına geliyor.

Arnavutlar ülkelerine “Shqipëria” diyorlar.

Bu isim onların dilinde ‘Kartal Ülkesi’ anlamına geliyor. Bu yüzden de Arnavutluk bayrağının üzerinde de çift başlı siyah kartal vardır.

Norveçliler ülkelerine “Norge” derler.

Zamanında denizcilerin parolası olan “Norge” sözcüğü bu dilde “Kuzeye! Daha kuzeye! Daima kuzeye!” anlamlarını taşıyor.

Bizim Hollanda dediğimiz ülkenin kendi dilindeki adı, “alçak/alt diyarlar” anlamınına gelen “Nederland”.

Ülkenin rakımı sıfırın altında olmasından dolayı bunu kullanıyorlar. Hollanda denilen yer ise ülkenin 12 vilayetinden ikisidir (Kuzey ve Güney Hollanda). 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar en zengin ve en güçlü bölgeleri buralardı. Dünyaya yayılan zengin tüccarlar, diplomatlar ve bilim adamları çoğunlukla bu bölgedendiler. Tüm dünya buraya Hollanda, buradan gelenlere de Hollandalı demeye başladı.

Yunanlar kendi dillerinde ülkelerine, Helen ırkının temsilcileri olduğunu düşündükleri için “Hellas”diyorlar. 

Dünyanın geri kalanı ise, Grek ırkından olduklarını düşündükleri için Greece ve varyasyonlarını kullanırlar. Bizim Yunanistan dememizin sebebi de doğulu toplumların bu halka genelde İyonyalı anlamındaki İyonhan benzeri isimler kullanmalarından kaynaklı. Zamanla “Yunan”a evrilen kelime Farsçadan dilimize geçmiştir.

Avusturyalılar ülkelerine “Österreich” diyorlar.

Almancada “Öster” sözcüğü “doğu”, “Reich” ise “krallık, devlet” anlamlarına geliyor. Yani Avusturya ismi “Doğu Krallığı” anlamına gelmektedir.

Taylandlılar yerel dilde ‘Özgür İnsanların Ülkesi’ anlamına gelen “Prathet Thai” adını kullanıyorlar.

Japonlar kendilerine, Çin’den aldıkları Kanji alfabesinde “Güneş’in doğduğu yer, ülke” anlamına gelen “Nihon” diyor.

Çin büyük bir coğrafya olduğu için bazı bölgelerde karakterlerin okunuş biçimleri de farklıdır. İki karakterli kelime Çin’in kuzey bölgesinde “net puan”, güney bölgesinde ise “jet pan” olarak seslendirilir. Geçmişte İngilizler, Japonya hakkında bilgileri Çin’in güneyinde bulunan Malaylardan alıyordu. Malaylar ise bu topluma Çin’in güney bölgesinden etkilenerek “jetpang” demişlerdir. İngilizler de bu yüzden “japan” demeyi tercih etmişlerdir.

Türkçe ve başka dillerde Grönland için kullanılan isim, “yeşil topraklar” anlamına geliyor.

Ama ada halkı, Türkçeye “İnsanların Toprağı” olarak çevrilebilecek “Kalaallit Nunaat” adını kullanıyor.

Bu isimlerden hangileri size ilginç geldi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.

Kaynak: Wikipedia 1 2 3 4 5, Avrupa Ülkeleri

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time
casino casino siteleri